Veiligheidszorg

Het aanbod en gebruik van goederen en diensten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen. Veiligheidszorg gericht op verkeers- en fysieke veiligheid, zoals rampenbestrijding of brandweer, wordt buiten beschouwing gelaten.