Werkloosheid verder gestegen

  • 8,7 procent van beroepsbevolking werkloos
  • Werkloosheid  iets sneller opgelopen
  • Aantal WW-uitkeringen nadert 400 duizend

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19 duizend en kwam uit op 694 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen in juli met 13 duizend is toegenomen tot 395 duizend.

Meer werklozen in juli

Het aantal werklozen is in juli met 19 duizend toegenomen. De toename is hiermee groter dan in de voorgaande drie maanden. De werkloosheid kwam in juli uit op 8,7 procent. Voor jongeren was dit 17 procent en bij 25-44-jarigen en 45-plussers respectievelijk 7,9 en 7,5 procent.

Werkloosheid loopt al twee jaar op

Vanaf juli 2011 is de werkloosheid vrijwel elke maand gestegen. Gemiddeld nam deze de afgelopen twee jaar met 12 duizend per maand toe. Bijna de helft kwam voor rekening van mannen van 25-64 jaar. Vooral de afgelopen twaalf maanden liep de werkloosheid snel op: met ruim 180 duizend tegen bijna 100 duizend in de twaalf maanden ervoor. Dit komt vooral doordat meer mensen dan voorheen werkloos werden vanwege baanverlies. 

In juli kwam de werkloosheid in Nederland volgens de ILO-definitie uit op 7,0 procent van de beroepsbevolking; in juni was dat 6,8 procent.

Meer uitkeringen vanuit het onderwijs

Het aantal WW-uitkeringen is in juli met 13 duizend gestegen naar 395 duizend. Het aantal WW-uitkeringen groeide naar verhouding het hardst vanuit het onderwijs. In de horeca bleef het aantal uitkeringen nagenoeg gelijk. Regionaal gezien was de toename het grootst in de provincie Overijssel.

Ten opzichte van juli 2012 nam het aantal lopende WW-uitkeringen met 97 duizend toe, een stijging van 32 procent. Met name vanuit de sectoren bouw, zorg & welzijn en transport & opslag liep het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar sterk op.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.