Forens

Dit is een werknemer die in een andere gemeente werkzaam is dan zijn woongemeente.
Voor het bepalen van de woon- en de werkgemeente van een werknemer wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit de Polisadministratie. De Polisadministratie is de bron voor de werkgelegenheidscijfers. Deze bron is afkomstig van het UWV (verspreiding) en is gebaseerd op het totaal van alle Loonaangiften bij de Belastingdienst (verzameling). Op basis van deze bron wordt onder meer bepaald hoeveel werknemersbanen er zijn in Nederland, plus de daarbij behorende karakteristieken.
Het werkadres van een werknemer staat niet in de Polisadministratie. Hiervoor wordt de statistiek Verdeling van banen naar regio en economische activiteit gebruikt. Heeft een bedrijf of instelling maar één vestigingsgemeente, dan worden alle banen aan deze gemeente toebedeeld. Bij meerdere vestigingsgemeenten wordt aan de betreffende bedrijven en instellingen gevraagd naar de verdeling van hun banen naar gemeenten. Een personeelslid wordt via een speciaal ontwikkeld algoritme toebedeeld aan een bepaalde vestigingsgemeente. Dit gebeurt op basis van de woongemeente, de afstand tot een werkgemeente, en de totale personeelsomvang van alle vestigingen in een bepaalde gemeente.