Uitgekeerd bedrag AOW

Som van de  uitgekeerde bruto bedragen aan AOW in een verslagperiode. Het bruto uitgekeerde bedrag in mei 2012 is exclusief vakantietoeslag.

De omvang van de structurele vermindering aan AOW-uitgaven is een benadering van het precieze bedrag omdat met zaken als indexering van de uitkering, voorschotregeling e.d. geen rekening is gehouden.