Algemene Ouderdomswet (AOW)

Een algemene, de gehele bevolking omvattende, verplichte verzekering, die personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert dat is afgeleid van het netto minimumloon. Er zijn verschillende bedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden. De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. Tot 2013 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand verhoogd tot 65 jaar en één maand. In de komende jaren gaat de AOW-leeftijd in stapjes verder omhoog. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en in 2023 is dat 67 jaar. Vanaf 2024 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Het kabinet Rutte-Asscher heeft afspraken gemaakt over een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd na 2015. De Tweede en de Eerste Kamer moeten nog instemmen met dit voornemen van het kabinet.