Auto staat vooral op naam van mannen

De helft van de personen van 18 jaar en ouder had begin 2011 een personenauto op zijn of haar naam staan. Mannen zijn op papier vaker de bezitter van een auto dan vrouwen. Bij oudere generaties is dit verschil groter dan onder jongeren.

Verschil tenaamstelling mannen en vrouwen steeds kleiner

Begin 2011 had de helft van alle personen van 18 jaar en ouder een personenauto op zijn of haar naam staan. Ongeveer twee derde van deze personen is man. Het verschil tussen mannen en vrouwen wordt echter per generatie kleiner. Onder de 75-plussers hebben mannen bijna 4 keer zo vaak een auto op hun naam staan als vrouwen: 66 procent van de mannen, tegenover 18 procent van de vrouwen. Bij de 18- tot 25-jarigen is dat respectievelijk 25 en 17 procent.

Personenautobezit naar geslacht en leeftijd, 1-1-2011

Personenautobezit naar geslacht en leeftijd, 1-1-2011

Bij paar zonder kinderen staat auto vaker op naam man

Van de alleenstaande mannen bezit de helft een auto, tegenover bijna 40 procent van de alleenstaande vrouwen. Bij samenwonende stellen is het verschil tussen mannen en vrouwen veel groter. Onder paren zonder kinderen heeft bijna drie kwart van de mannen een personenauto op zijn naam staan, tegenover 30 procent van de vrouwen. Bij paren met kinderen is het verschil tussen mannen en vrouwen iets kleiner.

Personenautobezit naar geslacht en plaats in het huishouden, 1-1-2011

Personenautobezit naar geslacht en plaats in het huishouden, 1-1-2011

Marian Driessen en Paul de Winden

Bron:
• StatLine, Personen in bezit van auto of motor; persoonskenmerken
• Personenautobezit van huishoudens en personen