Autobezit

Personen van 18 jaar of ouder die één of meer personenauto’s op hun naam hebben staan. Het gaat hier zowel om auto’s in eigendom als om lease-auto’s. In het laatste geval staat de auto op naam van het bedrijf dat de auto leaset, terwijl het voertuig is toegewezen aan de persoon die de bijtelling betaalt (voor de belasting).