Een op de tien AOW-uitkeringen naar het buitenland

Een deel van de Nederlandse sociale uitkeringen wordt uitgekeerd buiten Nederland. Dit komt het meest voor bij de AOW, waarvan 10 procent naar het buitenland gaat. Vooral België, Spanje en Duitsland zijn populaire woonlanden van AOW’ers.

Vooral AOW en Anw naar buitenland

Van alle AOW’ers woont 10 procent buiten Nederland, ongeveer 300 duizend mensen. Met bijna 54 duizend uitkeringen naar het buitenland is de kinderbijslag een goede tweede, hoewel het slechts om 3 procent van de AKW-uitkeringen gaat. De Anw-uitkering wordt in bijna 8 procent van de gevallen in het buitenland uitgekeerd. Met 6,5 duizend mensen gaat het echter om veel minder uitkeringen.

Weinig arbeidsongeschiktheids- en WW-uitkeringen over de grens

Eind 2011 gaat één op de veertig arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar het buitenland. Dat komt neer op ongeveer 19 duizend uitkeringen. De Wajong wijkt behoorlijk af: van de 216 duizend uitkeringen worden er slechts 400 in het buitenland verstrekt. Dat komt omdat deze uitkering alleen in uitzonderingsgevallen kan worden meegenomen. Bij de WW gaat het om 140 uitkeringen. Ook van de ziektewetuitkeringen worden er weinig in het buitenland uitgekeerd, bijna 600 uitkeringen.

Sociale uitkeringen die in het buitenland uitgekeerd worden, eind 2011

Sociale uitkeringen die in het buitenland uitgekeerd worden, eind 2011

Een derde van de AOW’ers in het buitenland woont net over de grens

Een derde van de geëxporteerde AOW-uitkeringen wordt dicht bij huis verstrekt, in België of Duitsland. België huisvest 61 duizend van onze AOW-gerechtigden, terwijl er in Duitsland 39 duizend wonen. Spanje neemt met 46 duizend AOW-uitkeringen een middenpositie tussen deze landen in.

Van de AOW-uitkeringen gaan er 21 duizend naar Turkije en 12 duizend naar Marokko. De Verenigde Staten en Canada nemen samen 33 duizend uitkeringen voor hun rekening.

Top-10 landen met AOW-uitkeringen, eind 2011

Top-10 landen met AOW-uitkeringen, eind 2011

Stijging AOW-uitkeringen in buitenland

In de periode 2006-2011 is het aantal AOW-uitkeringen dat in het buitenland wordt uitgekeerd met 27 procent gestegen. In alle landen uit de top-10 doet zich een stijging voor. Frankrijk springt eruit met een toename van 44 procent in vijf jaar. Ook het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Marokko en Duitsland hebben een AOW-populatie die sneller stijgt dan het gemiddelde. In de Verenigde Staten en Canada is de groei met respectievelijk 12 en 17 procent naar verhouding klein.

Groei AOW-uitkeringen in het buitenland in 2006-2011

Groei AOW-uitkeringen in het buitenland in 2006-2011

Elisabeth Eenkhoorn

Bron: StatLine, AOW-uitkeringen