Meer moeders met jonge kinderen aan het werk laatste tien jaar

In de afgelopen tien jaar zijn steeds meer moeders met jonge kinderen actief geworden op de arbeidsmarkt. In het derde kwartaal van 2012 had drie kwart een baan of waren daar actief naar op zoek. Of zij werken hangt onder meer samen met hun onderwijsniveau en het al dan niet hebben van een partner.

Arbeidsparticipatie moeders sinds 2002 sterk gestegen

Van de bijna 1,4 miljoen moeders met jonge kinderen was 76 procent in het derde kwartaal van 2012 actief op de arbeidsmarkt. Zij hadden een baan van tenminste twaalf uur per week of waren daar actief naar op zoek. Deze bruto-arbeidsparticipatie is de afgelopen tien jaar fors toegenomen. In het derde kwartaal van 2002 bedroeg die nog 60 procent. Wel werken moeders met jonge kinderen vooral in deeltijd: in het derde kwartaal van 2012 heeft 86 procent een baan van tussen de 12 en 35 uur per week.

Bruto-arbeidsparticipatie van moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar

Bruto-arbeidsparticipatie van moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar

Zorg voor gezin voor minder moeders reden om niet te werken

Bijna 330 duizend moeders hadden in het derde kwartaal van 2012 geen werk en waren ook niet beschikbaar voor een baan of ernaar op zoek. Ruim 67 duizend hebben helemaal nooit gewerkt. Voor moeders met jonge kinderen die niet willen werken is dat voor bijna de helft vanwege de zorg voor hun gezin. In 2002 was dat nog 66 procent.

Arbeidsparticipatie middelbaar opgeleide moeders gestaag toegenomen

Moeders met een hbo- of wo-diploma zijn met 87 procent beduidend vaker actief op de arbeidsmarkt dan laagopgeleide moeders, van wie ongeveer de helft participeert.In de laatste jaren laat de arbeidsparticipatie onder laag- en hoogopgeleide moeders weinig veranderingen zien. Onder middelbaar opgeleide moeders nam zij echter gestaag toe.

Bruto-arbeidsparticipatie van moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar naar onderwijsniveau

Bruto-arbeidsparticipatie van moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar naar onderwijsniveau

Lagere arbeidsparticipatie onder alleenstaande moeders

In het derde kwartaal van 2012 was 67 procent van de alleenstaande moeders actief op de arbeidsmarkt, tegen 77 procent van de moeders met een partner. Ook onder moeders met drie of meer jonge kinderen was de arbeidsparticipatie met 64 procent relatief laag. Wel is de arbeidsparticipatie ook in deze groepen toegenomen.

Bruto-arbeidsparticipatie moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar naar gezinssituatie

Bruto-arbeidsparticipatie moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar naar gezinssituatie

Francis van der Mooren

Bronnen: