Emancipatiemonitor 2012

Dit is de zevende editie van de Emancipatiemonitor. Deze monitor die tweejaarlijks verschijnt, geeft een beeld van het emancipatieproces in Nederland. Voor een groot aantal terreinen is de positie van vrouwen en mannen in kaart gebracht. Aan de orde komen de meest actuele gegevens over onderwijs, betaalde arbeid, combinatie van arbeid en zorg, inkomens, topfuncties en veiligheid. De Emancipatiemonitor is een gezamenlijke publicatie van het CBS en het SCP in opdracht van het ministerie van OCW.

omslag emancipatiemonitor 2012