Burn-out

Opgebrandheid door het werk dat zich kenmerkt door gevoelens van vermoeidheid en uitputting. Dit wordt gemeten aan de hand van vijf uitspraken:
• Ik voel me emotioneel uitgeput door mijn werk;
• Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg;
• Ik voel me moe als ik ’s morgens opsta en geconfronteerd word met mijn werk;
• Het vergt heel veel van mij om de hele dag met mensen te werken;
• Ik voel me compleet uitgeput door mijn werk.
De antwoordmogelijkheden hierbij zijn: nooit, enkele keren per jaar, maandelijks, enkele keren per maand, wekelijks, enkele keren per week of elke dag. Als iemand gemiddeld op de vijf uitspraken enkele keren per maand of vaker antwoordt, dan worden deze gevoelens van vermoeidheid en uitputting aangemerkt als burn-outklachten.

De gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.