Grootverbruikers energie betalen het minst

Elektriciteit is in het eerste kwartaal van 2012 voor huishoudens 6 procent duurder geworden, zakelijke grootverbruikers zijn juist minder gaan betalen. De aardgasprijs is het afgelopen jaar met zo’n 10 procent gestegen, voor zowel huishoudens als voor zakelijke grootverbruikers. Inmiddels betalen huishoudens tweemaal zoveel voor elektriciteit en gas als zakelijke grootafnemers.

Schommelingen per kwartaal

De gemiddelde prijs per gigajoule aardgas schommelt fors per kwartaal. Met name bij huishoudens, die aardgas vooral gebruiken voor het verwarmen van hun huis. In de winter is die gemiddelde prijs lager dan in de zomer. Er worden vaste kosten in rekening gebracht bij huishoudens en variabele kosten, die afhangen van het verbruik. Het vaste deel in de eenheidsprijs neemt af naarmate het verbruik groter is.

Aardgasprijzen per kwartaal (exclusief BTW en belastingen)

Aardgasprijzen per kwartaal (exclusief BTW en belastingen)

Zakelijke grootverbruikers goedkoper uit

Huishoudens betalen voor elektriciteit een tweemaal hogere prijs dan zakelijke grootverbruikers. Per kwartaal schommelt de gemiddelde prijs per kilowattuur elektriciteit echter niet zoveel, ook niet bij de huishoudens. Elektriciteit wordt, anders dan aardgas, nauwelijks gebruikt voor verwarming.

Elektriciteitsprijzen per kwartaal (exclusief BTW en belastingen)

Elektriciteitsprijzen per kwartaal (exclusief BTW en belastingen)

Arthur Denneman

Bron: StatLine, Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers