Gemiddelde prijs per gigajoule aardgas

De overeengekomen transactieprijs bestaat uit twee componenten: leveringsprijs en netwerkprijs.

De leveringsprijs is voor aardgas opgebouwd uit een vastrecht, energiebelasting, leveringsbedrag, landelijk transport, regionale toeslag en BTW.

Het landelijk transport omvat de kosten die door de landelijke netbeheerder Gas Transport Services (GTS) in rekening worden gebracht. De regionale toeslag hierop hangt af van de afstand tussen een gasontvangstation en het belangrijkste gaswinpunt in Nederland (Slochteren). Hoe groter deze afstand, hoe hoger de regionale toeslag.

De netwerkprijs is een vergoeding voor het gebruik van, onderhoud van en aansluiting op het aardgasnetwerk vermeerderd met het meetbedrag.

Voor aardgas is de netwerkprijs opgebouwd uit vastrecht, regionaal transport, meetbedrag en BTW. Het regionaal transport omvat de transportkosten van gas vanaf een gasontvangstation naar de eindverbruiker. Het meetbedrag omvat het installeren, beheren en onderhouden van gas- en warmtemeters, inclusief de opname van de stand.

De belastingheffing over aardgasverbruik gaat in meerdere schijven. Per schijf wordt een andere heffing per eenheid product gehanteerd. Het eerste stuk energieverbruik heeft de hoogste heffing, waarna het steeds kleiner wordt. Huishoudens betalen meer energiebelasting per eenheid product dan zakelijke afnemers.

De te betalen prijzen zijn inclusief BTW. Zakelijke afnemers kunnen de BTW terugvorderen.