Eenheidsprijs

In algemene zin is de eenheidsprijs gedefinieerd als de prijs van een object per kilogram, liter, meter of andere maateenheid.

Bij het object ‘energieverbruik’ wordt joule als maateenheid gebruikt, of een eenheid als kilowattuur (bij elektriciteit) of kubieke meter (bij aardgas). Hierbij is 100 kilowattuur gelijk aan 0,36 gigajoule en 10 kuub aardgas, uit Slochteren, gelijk aan 0,3517 gigajoule.

De eenheidsprijs wordt bij het verbruik van aardgas en elektriciteit als volgt berekend: 

eenheidsprijs = (vaste kosten / energieverbruik) + kosten per eenheid energie.

Hoe hoger het uiteindelijke energieverbruik, hoe lager de eenheidsprijs.

Rekenvoorbeeld:
- vaste kosten 100 euro
- kosten per eenheid energie is 1 euro per eenheid
- verbruik van 10 eenheden energie: eenheidsprijs = (100/10) +1 = 11 euro
- verbruik van 1000 eenheden energie: eenheidsprijs = (100/1000) + 1 = 1,10 euro

Het voorbeeld laat zien dat een honderd keer groter verbruik een tien keer lagere eenheidprijs geeft.