Gemiddelde prijs per kilowattuur elektriciteit

De overeengekomen transactieprijs bestaat uit twee componenten: leveringsprijs en netwerkprijs.

De leveringsprijs is voor elektriciteit opgebouwd uit een vastrecht, energiebelasting, teruggave energiebelasting, leveringsbedrag en BTW. De netwerkprijs is een vergoeding voor het gebruik van, onderhoud van en aansluiting op het elektriciteitsnetwerk vermeerderd met het meetbedrag.

Voor elektriciteit is de netwerkprijs opgebouwd uit vastrecht, systeemdiensten, transportbedrag, meetbedrag en BTW. Systeemdiensten omvatten de door de landelijke netbeheerder Tennet in rekening gebrachte kosten voor het in stand houden van het landelijke hoogspanningsnet. Het meetbedrag omvat het installeren, beheren en onderhouden van elektriciteitsmeters, inclusief de opname van de stand.

De belastingheffing over elektriciteitsverbruik gaat in meerdere schijven. Per schijf wordt een andere heffing per eenheid product gehanteerd. Het eerste stuk verbruik heeft de hoogste heffing, waarna het steeds kleiner wordt.

Naast het schijfsgewijs heffen van energiebelasting bestaat er bij elektriciteit ook een heffingskorting. Deze teruggave van energiebelasting is een vast bedrag per aansluiting, onafhankelijk van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit.
De grootverbruikers onder de huishoudens betalen meer ‘energiebelasting minus heffingskorting’ per eenheid product dan zakelijke afnemers van elektriciteit. Bij de kleinverbruikers onder de huishoudens is dat niet zo. Zij ontvangen meer heffingskorting terug dan ze energiebelasting betalen.

De te betalen prijzen zijn inclusief BTW. Zakelijke afnemers kunnen de BTW terugvorderen.