AOW-wet leidt tot ruim half miljoen minder AOW'ers in 2025

In 2025 telt Nederland naar verwachting ruim 3,8 miljoen 65-plussers. Bij ongewijzigd beleid zou daarmee het aantal in Nederland woonachtige AOW'ers met 1,1 miljoen groeien ten opzichte van 1 januari 2012. De op 10 juli door de Eerste Kamer aangenomen wetswijziging vermindert de groei van deze groep met ruim een half miljoen.

AOW'ers in Nederland neemt de helft minder toe

Door aanname van het wetsvoorstel wordt de AOW-gerechtigde leeftijd de komende jaren geleidelijk verhoogd van 65 jaar nu naar 67 jaar in 2023. Daarna wordt de AOW-leeftijd even snel verhoogd als de levensverwachting van 65-jarigen, in veelvouden van 3 maanden. Daarmee komt in 2025 de AOW-gerechtigde leeftijd op basis van de CBS-bevolkingsprognoses naar verwachting uit op 67 jaar en 6 maanden. Hierdoor leidt het aangenomen wetsvoorstel tot ruim een half miljoen minder in Nederland woonachtige AOW'ers in 2025 dan bij ongewijzigd beleid. De toename vermindert daarmee met 50 procent.

Overigens woont momenteel ook  zo’n 10 procent van de AOW-gerechtigden in het buitenland. Ook die groep krijgt te maken met de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Prognose aantal AOW'ers in Nederland tot 2025

Prognose aantal AOW-gerechtigden in Nederland tot 2025

Ook lager dan pensioenakkoord

Ten opzichte van het in juni 2011 tussen de sociale partners en het toenmalige kabinet afgesloten pensioenakkoord verloopt de in het aangenomen wetsvoorstel vastgelegde verhoging van de AOW-leeftijd sneller. In het pensioenakkoord wordt de AOW-leeftijd later en in grotere stappen verhoogd. In alle jaren is het aantal in Nederland woonachtige AOW-gerechtigden in de nieuwe wet lager dan in het pensioenakkoord. In 2025 zijn dit er ruim 100 duizend minder.

Brugt Kazemier en Coen van Duin

Bron:
• Prognose AOW-leeftijd volgens het wetsvoorstel (maatwerktabel)
• StatLine, Prognose bevolking 65 jaar en ouder
• StatLine, Prognose resterende levensverwachting op 65e verjaardag