Prognose-intervallen

Het CBS publiceert onzekerheidsintervallen rond haar prognosecijfers. Hiertoe worden duizend varianten van de prognose doorgerekend, elk met een andere combinatie van verwachtingen voor immi- en emigratie, kindertal en levensverwachting als uitgangspunt. De onzekerheidsintervallen worden uit de uitkomsten van deze simulaties geschat. Uit deze berekeningen komt dat de groei van het aantal 65-plussers tot 2025 kan 100 tot 200 duizend hoger of lager uitvallen, als de levensverwachting of de immi- en emigratie zich op andere manier ontwikkelen dan verwacht.