Aantal AOW-gerechtigden

Iedereen die ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd is en in Nederland woont of heeft gewoond, heeft recht op AOW. Daarbij maakt het niet uit in welk land de persoon woont. Het aantal AOW-gerechtigden is dus groter dan het aantal personen boven de AOW-leeftijd dat in Nederland woont. Momenteel woont 10 procent van de AOW-gerechtigden niet in Nederland. Het aangenomen wetsvoorstel zal ook onder de AOW'ers in het buitenland een besparing opleveren.