Verhoging AOW-leeftijd

Uiterlijk 1 januari 2019 wordt op basis van de dan geldende prognose besloten of de AOW-leeftijd in 2024 verder wordt verhoogd. Uiterlijk één jaar later volgt de beslissing over 2025. Volgens de huidige prognose zal de AOW-leeftijd in beide jaren met 3 maanden verder toenemen.