Gepensioneerden

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste persoonlijke inkomensbron. Pensioen omvat uitkeringen in het kader van de Algemene ouderdomswet (AOW), werkgerelateerde pensioenen, nabestaandenpensioenen, lijfrenten, uitkeringen in het kader van de Algemene nabestaandenwet (ANW) en oorlogs- en verzetspensioenen. Voor dit artikel is uitgegaan van de voornaamste inkomensbron van de maand september van een jaar.
Bij gepensioneerden die verblijven in het buitenland gaat het om personen van 55 jaar of ouder die niet in Nederland woonachtig zijn en vanuit Nederland betaalde pensioenuitkeringen ontvangen ter hoogte van ten minste 70 procent van het minimumloon. Deze benadering is gekozen omdat het niet mogelijk is om de voornaamste persoonlijke inkomensbron te bepalen van in het buitenland woonachtige personen.
De gegevens tot het voorlaatste verslagjaar zijn ontleend aan het definitieve Sociaal Statistisch Bestand. De cijfers over de laatste twee verslagjaren zijn gebaseerd op gegevens uit de Polisadministratie en hebben de status ‘voorlopig’.