Tweede raming derde kwartaal 2011: economie groeit 1,1 procent

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2011 met 1,1 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei is gelijk aan de eerste raming van 15 november. Onderliggend zijn er wel enkele bijstellingen. In vergelijking met de eerste raming is aan de bestedingenkant de krimp van de consumptie door huishoudens (iets) groter, terwijl de consumptie door de overheid en de investeringen het iets beter doen. Het handelssaldo goederen is hoger dan eerder geraamd. Aan de productiekant zijn opwaartse bijstellingen doorgevoerd bij de delfstoffenwinning, de industrie en de handel en neerwaartse bij de zakelijke dienstverlening.

Kwartaal-op-kwartaalkrimp 0,2 procent

De Nederlandse economie kromp in het derde kwartaal met 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalkrimp is 0,1 procentpunt kleiner dan bij de eerste raming.

De Nederlandse economie per kwartaal

Bijstellingen

StatLine, economische groei