Bezit woningcorporatie

Een huurwoning die in het bezit is van een toegelaten instelling volkshuisvesting of een gemeentelijk woningbedrijf. Het betreft niet het aantal sociale huurwoningen, omdat er alleen is vastgesteld wie de eigenaar is en er niet is gekeken naar de hoogte van de huurprijs.