Werknemers

Het betreft werknemers van 15 tot 65 jaar met een baan van 12 uur per week of meer. Op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) kunnen werknemers als volgt worden onderverdeeld naar arbeidsrelatie:

Werknemers met een vaste arbeidsrelatie
1. Werknemers met een vast contract met vaste uren
2. Werknemers met een tijdelijk contract met vaste uren voor 1 jaar of langer
3. Werknemers met een tijdelijk contract met vaste uren en uitzicht op een vast contract

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie
4. Uitzendkrachten
5. Oproepkrachten
6. Overig flexibelen (zoals tijdelijke contracten zonder uitzicht op vast of werknemers zonder vaste uren)

Bij de werknemers met een vast contract voor vaste uren (1) zijn in dit artikel ook de werknemers met een tijdelijk contract met vaste uren voor 1 jaar of langer (2) geteld. Het betrof tussen 1996 en 2010 steeds 1 a 2 procent van alle werknemers.

Onder werknemers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast worden hier steeds werknemers met een tijdelijk contract met vaste uren en uitzicht op een vast contract (3) verstaan.