Inflatie loopt op

De inflatie kwam in juli uit op 2,6 procent. Dit is 0,3 procentpunt hoger dan in juni. De toename komt vooral door hogere prijzen voor pakketreizen en benzine. Ook de prijsontwikkeling van aardgas droeg bij aan de toename van de inflatie. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

De inflatie in juli van 2,6 procent is als volgt opgebouwd. Duurdere huisvesting, water en energie en hogere kosten voor vervoer leverden met 0,7 respectievelijk 0,6 procentpunt de grootste bijdrage. Hogere prijzen van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken droegen 0,3 procentpunt bij aan de inflatie. Hogere prijzen voor cultuur en recreatie zorgden voor 0,2 procentpunt van de inflatie, net als de consumptie in het buitenland. Andere goederen en diensten droegen niet of nauwelijks bij aan de inflatie.

Om de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) te kunnen vergelijken worden geharmoniseerde prijsindices (HICP) berekend. Volgens deze methode kwam de inflatie in Nederland in juli uit op 2,9 procent. Dit is 0,4 procentpunt meer dan in juni. Voor de eurozone berekende Eurostat, het Europees statistisch bureau, een inflatie van 2,5 procent, dit is 0,2 procentpunt lager dan in juni. Voor de Europese Centrale Bank (ECB) is de hoogte van de inflatie in de eurozone een belangrijk richtsnoer bij het bepalen van het rentepeil. Volgens de ECB heerst er prijsstabiliteit als de inflatie in de eurozone in de buurt van de 2 procent ligt.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.

Meer weten over inflatie? Bekijk het CBS-filmpje op YouTube.