Jeugdwerkloosheid in Nederland laagste van de Europese Unie

In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg de jeugdwerkloosheid in Nederland 7,4 procent. Dit is lager dan in alle andere lidstaten van de Europese Unie. Gemiddeld was in de Europese Unie ruim één op de vijf jongeren in de beroepsbevolking van 15 tot 25 jaar werkloos. Vooral in het zuiden en oosten van de Unie is sprake van een hoge jeugdwerkloosheid.

Hoge jeugdwerkloosheid in Zuid- en Oost-Europa en Ierland

Na Nederland hadden Duitsland en Oostenrijk de laagste jeugdwerkloosheid. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam de werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen in deze landen uit op respectievelijk 8,3 en 9,2 procent. Daarnaast lag ook in Malta, Denemarken en Slovenië de jeugdwerkloosheid ruim onder het Europese gemiddelde.

De meeste Zuid-Europese landen zoals Spanje, Griekenland, Italië en Portugal hadden een jeugdwerkloosheid van meer dan 25 procent. Ook in veel Oost-Europese landen echter, zoals Slowakije, Litouwen, Letland, Bulgarije, Hongarije en Polen, was de werkloosheid onder jongeren betrekkelijk hoog. Van de lidstaten in West-Europa kwam alleen in Ierland de jeugdwerkloosheid boven de 25 procent uit.

Jeugdwerkloosheid in de Europese Unie, seizoengecorrigeerd, eerste kwartaal 2011

Jeugdwerkloosheid in de Europese Unie, seizoengecorrigeerd, eerste kwartaal 2011

Jeugdwerkloosheid sinds tweede helft 2010 weer gedaald

De jeugdwerkloosheid in Nederland behoort al jaren tot de laagste van de Europese Unie. Net als in de rest van Europa liep door de economische crisis ook hier de jeugdwerkloosheid vanaf eind 2008 snel op. Sinds de tweede helft van 2010 is de werkloosheid onder jongeren in Nederland weer licht afgenomen. De daling was iets sterker dan gemiddeld in Europa, maar wel vergelijkbaar met die van de grote EU-lidstaten Duitsland en Frankrijk.

Jeugdwerkloosheid in de Europese Unie, Nederland, Duitland en Frankrijk, seizoengecorrigeerd

Jeugdwerkloosheid in de Europese Unie, Nederland, Duitland en Frankrijk, seizoengecorrigeerd

Daling jeugdwerkloosheid niet in alle landen

In Spanje, Griekenland, Slowakije, Ierland en Bulgarije waar de werkloosheid onder 15- tot 25-jarigen vanaf eind 2008 explosief groeide, zetten de stijgingen nog steeds door. Hierdoor zijn de verschillen tussen de jeugdwerkloosheid in deze landen vergeleken met de Europese Unie groter geworden.

Jeugdwerkloosheid in Spanje, Griekenland, Slowakije, Ierland en Bulgarije, seizoengecorrigeerd

Jeugdwerkloosheid in Spanje, Griekenland, Slowakije, Ierland en Bulgarije, seizoengecorrigeerd

Martijn Souren

Bron: Jeugdwerkloosheid in de Europese Unie