Nieuwe regels gastouderopvang

In 2010 zijn nieuwe regels ingevoerd voor gastouderopvang. De belangrijkste veranderingen zijn:
• Zwaardere eisen voor gastouders en gastouderbureaus, die strenger worden gecontroleerd. Vanaf 2010 moeten gastouders bijvoorbeeld in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.
• Invoering van een landelijk register met goedgekeurde opvang. Alleen de opvang die in dat register staat, wordt vergoed.
• De maximum uurprijs waarop de toeslag is gebaseerd werd verlaagd naar  5 euro.