Kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang gaat uit van financiering van formele kinderopvang door ouders, werkgevers en de overheid. Uitgangspunt van de wet is dat de werkgevers van beide partners samen een derde deel van de kosten vergoeden. Vanaf 1 januari 2007 betalen werkgevers verplicht mee aan de kosten van kinderopvang. Deze bijdrage is onafhankelijk van het inkomen. Daarnaast kunnen ouders een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid ontvangen. Zowel de werkgeversbijdrage als de overheidsbijdrage worden door de Belastingdienst via de kinderopvangtoeslag uitgekeerd. Voorwaarde hierbij is dat zowel de aanvrager als de eventuele toeslagpartner allebei werken, een opleiding volgden of aan een inburgerings-of re-integratietraject meedoen. Ouders die een inburgerings-of re-integratietraject volgen ontvangen het ontbrekende werkgeversdeel van de gemeente of het UWV.

De gegevens over de uitgekeerde toeslagen kinderopvang komen zijn afkomstig van de Belastingdienst en zijn bijgewerkt tot maart 2011. Voor het verslagjaar 2007 was op dat moment ruim 95 procent van de toeslagen definitief vastgesteld. Voor de jaren 2008 en 2009 was dat voor  90 respectievelijk 20 procent van de toeslagen het geval. De gegevens over 2010 zijn uitsluitend gebaseerd op voorlopig toegekende toeslagen.

De uitgekeerde toeslag heeft betrekking op het gebruik van kinderopvang in het verslagjaar en is vanaf 2007 inclusief de verplichte werkgeversbijdrage. De hoogte van de toeslag die ouders ontvangen hangt af van de opvangkosten en het inkomen in dat jaar. De Belastingdienst kan de toeslag in latere jaren nog bijstellen bijvoorbeeld vanwege de definitieve vaststelling van het inkomen. Hiervoor is gecorrigeerd.