Eigen bijdrage en totale opvangkosten

Het betreft de opvangkosten en de eigen bijdrage daarin voor zover deze het maximaal gecompenseerde uurtarief niet te boven gaan. Eventueel hogere kosten moeten door de ouder(s) zelf gedragen worden en vallen buiten de uitkomsten die hier gepresenteerd zijn.