Forse daling aantal opgeleverde woningen

  • Een derde minder gereedgekomen woningen in 2010
  • Laagste aantal sinds 1952
  • Vooral minder koopwoningen
  • Voor 16 procent minder woningen vergunning verleend
  • Grote verschillen vergunningverlening per provincie

In 2010 zijn er bijna 56 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is ruim 32 procent minder dan in 2009. Er zijn vooral minder koopwoningen opgeleverd. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Het aantal gereedgekomen woningen in 2010 is het laagste aantal sinds 1952. In dat jaar werden ruim 54 duizend woningen opgeleverd. De top werd bereikt in 1974 met 155 duizend woningen.

Er zijn in 2010 bijna 40 procent minder koopwoningen gereedgekomen en bijna 16 procent minder huurwoningen dan in 2009. De zeer grote daling van het aantal opgeleverde koopwoningen hangt samen met de onzekerheden op de woningmarkt. Krap 62 procent van de gereedgekomen woningen in 2010 was een koopwoning. Een jaar eerder was dat nog 69 procent. De Nederlandse woningvoorraad bestond eind 2010 uit ruim 7,2 miljoen woningen.

Naast het teruggelopen aantal gereedgekomen woningen is ook het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend aanzienlijk lager. In 2010 zijn voor ruim 61 duizend woningen bouwvergunningen verleend. Dat is bijna 16 procent minder dan een jaar eerder. De daling doet zich zowel bij huur- als koopwoningen voor.

De ontwikkeling van het aantal verleende bouwvergunningen verschilt echter aanzienlijk tussen de provincies. Zo was in de provincie Utrecht het aantal verleende bouwvergunningen 13 procent hoger, terwijl dat in Flevoland 55 procent lager was.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.