Meer uitgaven aan opsporing, minder misdrijven opgelost

In 2009 besteedde de politie ruim 2,4 miljard euro aan haar opsporingstaak. Gecorrigeerd voor inflatie is dat 12 procent meer dan in 2005. Het aantal opgeloste misdrijven was in 2009 5 procent minder dan in 2005.

Minder misdrijven opgelost

Terwijl de  politie-uitgaven aan opsporing in de periode 2005-2009 met 12 procent stegen, daalde het aantal opgeloste misdrijven met 5 procent: van 279 duizend in 2005 naar 264 duizend in 2009. In 2006 en 2007 steeg het aantal opgeloste misdrijven nog licht, maar in 2008 treedt een daling in, die in 2009 werd voortgezet.

Door de politie opgeloste misdrijven

Door de politie opgeloste misdrijven

Meeste strafbare feiten zijn bekeuringen

Misdrijven vormen zo’n 2 procent van de strafbare feiten die de politie oplost. Overtredingen vormen de overige 98 procent. In 2009 constateerde de politie 12,2 miljoen overtredingen. Ruim drie kwart van de overtredingen zijn snelheidsovertredingen; in een op de tien gevallen gaat het om foutparkeren of door rood licht rijden. Bij dit soort overtredingen valt constateren samen met oplossen. De bekeuringen stuurt de politie vervolgens door naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau, dat zorgt voor de inning van de opgelegde boetes.

Door politie geconstateerde overtredingen

Gemiddeld besteed geldbedrag per opgelost strafbaar feit

Harry Eggen

Bron:  Politie-uitgaven aan opsporing en door de politie opgeloste strafbare feiten 2005-2009