Toegevoegde waarde

Het inkomen dat in het productieproces wordt gevormd. Het wordt berekend als het verschil tussen de productiewaarde en het intermediair verbruik. Het is het inkomen dat beschikbaar is voor de beloning van de betrokken productiefactoren.