Hernieuwbare elektriciteit

Duurzame elektriciteit wordt opgewekt met windenergie, waterkracht, zonne-energie en de inzet van biomassa. Het is gebruikelijk om de duurzame elektriciteit uit te drukken in termen van de netto binnenlandse duurzame elektriciteitsproductie als percentage van het totale binnenlandse elektriciteitsverbruik.
De overheid heeft als beleidsdoelstelling dat in 2010 9 procent van het elektriciteitsverbruik afkomstig is uit duurzame bronnen. Deze doelstelling heeft Nederland in Europees verband afgesproken. Daarbij mag de import alleen worden meegeteld als het exporterende land daarmee expliciet instemt en de geëxporteerde hoeveelheid aftrekt van zijn eigen gerealiseerde duurzame elektriciteit. Tot op heden heeft Nederland daarvoor nog geen afspraken gemaakt en dus telt de import vooralsnog niet mee.