Windenergie-nieuws

Windenergie-nieuws publiceert snelle cijfers over de capaciteit van het Nederlandse windmolenpark. Het is de opvolger van Wind Service Holland.