Zakelijke dienstverleners stuk positiever

Het aantal ondernemers in de zakelijke dienstverlening dat verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal toenemen was in februari veel groter dan het aantal dat een afname voorzag. Het saldo kwam uit op +31. Dit is 13 punten hoger dan in januari. De zakelijke dienstverleners zijn al een halfjaar lang optimistisch over hun toekomstige omzet.

Het aantal ondernemers dat een toename van hun personeelssterkte in de komende drie maanden verwacht was in februari groter dan het aantal dat op een afname rekent. In de voorgaande maanden hielden beide groepen elkaar vrijwel in evenwicht. Het oordeel over het economisch klimaat veranderde nauwelijks.

Het aantal zakelijke dienstverleners dat een stijging van de verkoopprijzen verwachtte was minder groot dan in de voorgaande maanden. Meer informatie hierover staat in het artikel “Ondernemers en consumenten verwachten prijsstijgingen”.

Bij de ontwikkelingen en verwachtingen in de zakelijke dienstverlening kunnen seizoeneffecten een rol spelen. Vanwege de beperkte lengte van de reeksen wordt hier nog niet voor gecorrigeerd.

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening

Verwachte omzet zakelijke dienstverlening
Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.