Sterke toename van 30-plussers in het mbo

In het schooljaar 2009/’10 namen ruim 30 duizend mannen en 31 duizend vrouwen van 30 jaar of ouder deel aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dat is bijna een derde meer dan in 2005/’06. Oudere deelnemers volgen vaak een opleiding op het gebied van gezondheidszorg en techniek.

Oudere mbo-deelnemers meestal werkzaam

In 2009/’10 volgden negen op de tien mbo’ers van 30 jaar of ouder de beroepsbegeleidende leerweg. De deelnemers in deze leerweg zijn meestal in loondienst bij een leerbedrijf en gaan één of twee dagen per week naar school. De afgelopen vier jaar is in de beroepsbegeleidende leerweg het aantal deelnemers van 30 tot 45 jaar met ruim een kwart toegenomen, het aantal 45-plussers is meer dan verdubbeld.

30-plussers in het mbo per leerweg naar leeftijd

30-plussers in het mbo per leerweg naar leeftijd

Vakopleidingen bij vrouwelijke 30-plussers favoriet

Van de mannelijke mbo’ers van 30 jaar of ouder volgt 35 procent een basisberoepsopleiding. De vrouwelijke mbo’ers van 30 jaar of ouder kiezen het meest voor een vakopleiding (39 procent). In vergelijking met jongere deelnemers volgen 30-plussers in het mbo relatief vaak een assistentopleiding, dat wil zeggen een opleiding op het laagste niveau. Dit geldt vooral voor mannen.

Deelnemers in het mbo naar opleidingsniveau, 2009/’10*

Deelnemers in het mbo naar opleidingsniveau, 2009/’10*

Gezondheidszorg bij vrouwen, techniek bij mannen favoriet

In het mbo volgt van de vrouwelijke 30-plussers bijna twee derde een opleiding op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. Van de mannelijke 30-plussers kiest bijna de helft voor een opleiding in de richting techniek, industrie en bouw.
De overheid financiert nu nog de  mbo-opleidingen aan 30-plussers, maar er zijn plannen om dit stop te zetten.

30-plussers in het mbo naar opleidingsrichting, 2009/’10*

30-plussers in het mbo naar opleidingsrichting, 2009/’10*

Theo van Miltenburg

Bronnen: