Financiering van mbo-opleidingen

In de begrotingsbijlage van het regeerakkoord van VVD en CDA is een structurele bezuiniging opgenomen van 170 miljoen euro voor de publieke bekostiging van mbo-opleidingen aan deelnemers van 30 jaar of ouder. Als dit plan doorgaat, zal deze groep oudere deelnemers de kosten voor hun mbo-opleiding geheel zelf moeten betalen, tenzij bijvoorbeeld hun werkgever hieraan bij wil dragen.