Leerwegen in het mbo

In het middelbaar beroepsonderwijs worden twee leerwegen onderscheiden:

  • beroepsopleidende leerweg (bol);
  • beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Bij de bol nemen de stages tussen de 20 en 60 procent van de totale opleidingsduur in. Bij de bbl is dit meer dan 60 procent. Geslaagden die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg hebben gevolgd, werkten dikwijls met een arbeidsovereenkomst bij een leerbedrijf (bijvoorbeeld een zorginstelling) en gingen meestal één of twee dagen per week naar school voor de theoretische onderbouwing van hun opleiding.

Daarnaast is er een categorie met geslaagden die uitsluitend examen hebben gedaan. Zij worden ook wel extraneï genoemd. Van hen is de leerweg onbekend, omdat zij in het examenjaar niet als deelnemer ingeschreven stonden in het mbo.