Opleidingstypen en -niveaus in het mbo

Het middelbaar beroepsonderwijs kent vijf opleidingstypen op vier niveaus:

  • niveau 1: assistentopleiding met een duur van een half tot één jaar. Dit laagste niveau geeft toegang tot de basisberoepsopleiding in het mbo;
  • niveau 2: basisberoepsopleiding met een duur van twee tot drie jaar. Dit niveau geeft toegang tot de vakopleiding in het mbo;
  • niveau 3: vakopleiding met een duur van twee tot vier jaar. Dit niveau geeft toegang tot de middenkader- en specialistenopleiding in het mbo;
  • niveau 4a: middenkaderopleiding met een duur van drie tot vier jaar. Dit hoogste niveau geeft toegang tot een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo);
  •  niveau 4b: specialistenopleiding met een duur van één tot twee jaar. Dit hoogste niveau geeft incidenteel toegang tot een hbo-opleiding.