In het derde kwartaal van 2010 opnieuw meer zelfstandigen zonder personeel

In het derde kwartaal van 2010 telde Nederland 708 duizend zelfstandigen zonder personeel. Dat zijn er 27 duizend meer dan een jaar eerder. Door de economische crisis liep in de tweede helft van 2009 het aantal zelfstandigen zonder personeel terug. Sinds begin 2010 is er weer sprake van stijgingen.

Minder werknemers en zelfstandigen met personeel dan een jaar geleden

Het aantal werknemers en het aantal zelfstandigen met personeel kwamen ook in het derde kwartaal weer lager uit dan een jaar eerder. Wel was bij de werknemers de teruggang minder groot dan in de twee voorgaande kwartalen.

Hoewel het aantal zelfstandigen zonder personeel de laatste jaren sterk is toegenomen, blijft de werknemer de standaard op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bijna 9 op de 10 werkenden verdienen hun kost als werknemer.

Werknemers en zelfstandigen met en zonder personeel, werkzame beroepsbevolking

Werknemers en zelfstandigen met en zonder personeel, werkzame beroepsbevolking

Zelfstandigen zonder personeel vooral mannen

In het derde kwartaal van 2010 waren twee op de drie zelfstandigen zonder personeel mannen. Door de toename van het aantal werkende vrouwen is de afgelopen 15 jaar de verdeling naar geslacht bij werknemers steeds gelijker geworden. Bij de zelfstandigen zonder personeel was dit in veel mindere mate het geval.

Zelfstandigen zonder personeel en werknemers naar geslacht, werkzame beroepsbevolking

Zelfstandigen zonder personeel en werknemers naar geslacht, werkzame beroepsbevolking

Zelfstandigen zonder personeel hebben vaker tweede baan

Van de zelfstandigen zonder personeel gaf in het derde kwartaal van 2010 ruim 12 procent aan nog een baan erbij te hebben. Dit kon een baan als werknemer zijn, als zelfstandige met of zonder personeel of als meewerkend zelfstandige. Onder werknemers was het aandeel met 7 procent een stuk lager.

Werknemers en zelfstandigen zonder personeel met een tweede baan, werkzame beroepsbevolking, 3e kwartaal 2010

Werknemers en zelfstandigen zonder personeel met een tweede baan, werkzame beroepsbevolking, 3e kwartaal 2010

Lian Kösters

Bron: