Gratie vooral voor verkeersdelicten

In Nederland zijn in 2008 ongeveer 1,6 duizend beslissingen op gratieverzoeken genomen. Gratie wordt vooral gevraagd voor verkeersdelicten. De meest voorkomende reden om gratie aan te vragen is om een vaste baan te houden of te krijgen. Een verzoek tot gratie over vrijheidsstraffen wordt in ruim zes van de tien gevallen afgewezen.

Bij vrijheidsstraf meestal afgewezen

Bijna twee derde van de gratiebeslissingen in 2008 ging over een vrijheidsstraf. Ruim 60 procent van deze beslissingen resulteerde in een afwijzing. Taakstraffen en geldboetes werden wel vaak ongedaan gemaakt. In totaal nam het Ministerie van Justitie in 2008 ongeveer 1,6 duizend beslissingen op gratieverzoeken. Meer dan de helft van de verzoeken werd afgewezen.

Gratiebeslissingen naar soort sanctie, 2008

Gratiebeslissingen naar soort sanctie, 2008

Vooral bij drugsmisdrijven veel afwijzingen

De gratiebeslissingen handelden meestal om verkeersdelicten (34 procent), vermogensmisdrijven (23 procent) en geweldsmisdrijven (18 procent). Bij verkeersdelicten volgde meestal een positieve beslissing. Gratieverzoeken bij drugsmisdrijven werden meestal afgewezen.

Gratiebeslissingen naar soort delict, 2008

Gratiebeslissingen naar soort delict, 2008

Baan en ziekte voornaamste redenen

De meest genoemde reden (32 procent) om gratie te vragen was het houden of krijgen van een baan. In 22 procent was ziekte een reden. Bij twee derde van de gratiebeslissingen ging het om een veroordeelde die in Nederland geboren is, in ruim vier op de vijf gevallen om een man en bij ruim een derde om iemand die van een uitkering leeft. De gemiddelde leeftijd van de indiener lag net onder de 40 jaar.

Aangedragen redenen, 2008

Gratiebeslissingen naar soort delict, 2008

Carlijn Verkleij

Bronnen: