Verkeersdelicten

Dit betreffen misdrijven en overtredingen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen, Wet Personenvervoer 2000 en Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.