Sancties

Sancties zijn straffen en maatregelen opgelegd in een strafzaak.
Onder straffen vallen: gevangenisstraf, hechtenis, vervangende hechtenis, jeugddetentie,  vervangende jeugddetentie, geldboete (hoger dan 340 euro), taakstraf en ontzegging van de rijbevoegdheid.
Onder maatregelen vallen: terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege, plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, onttrekking aan het verkeer en ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel.