Vrijheidsstraf

In deze categorie vallen gevangenisstraf, hechtenis, vervangende hechtenis, jeugddetentie en vervangende jeugddetentie.