Meer mannen worden 100

Begin dit jaar telde Nederland 1 743 inwoners van 100 jaar of ouder. Dat waren er 115 meer dan een jaar eerder. Voor het eerst in lange tijd groeide het aantal mannelijke honderdplussers. De oudste vrouw van Nederland is geboren in 1901, de oudste man in 1902.

Honderdplussers naar geslacht

Honderdplussers naar geslacht

Aantal mannelijke honderdplussers met 36 toegenomen

De aanwas van honderdplussers was sinds de jaren tachtig vrijwel volledig te danken aan de toename van vrouwelijke eeuwelingen. Mannen vormden hierdoor een steeds kleinere minderheid: momenteel is slechts 1 op de 7 honderdplussers man.

Het achterblijven van de mannen hing samen met hun toenemende kans op overlijden. Van eind jaren zestig tot begin jaren tachtig ontwikkelde hun sterfterisico zich ongunstig. Voor het eerst in lange tijd nam vorig jaar het aantal mannelijke honderdplussers echter beduidend toe, van 210 naar 246.

Honderdplussers naar geslacht en leeftijd, 2010*

Honderdplussers naar geslacht en leeftijd, 2010*

Geen nieuw record in zicht

Van de honderdplussers is bijna de helft 100 jaar en een derde 101 jaar. Deze aandelen zijn in de loop der tijd maar weinig veranderd. De oudste vrouw is geboren in 1901, de oudste man in 1902. De komende jaren zal het Nederlandse leeftijdsrecord van 115 jaar, gevestigd in 2005, dus niet worden verbroken.

Honderdplussers 2010-2050 (vooruitberekening)

Honderdplussers 2010-2050 (vooruitberekening)

Sterke groei wanneer babyboomers 100 worden

Omdat de sterfterisico’s op de allerhoogste leeftijden de afgelopen jaren maar weinig zijn veranderd, wordt het verloop van het aantal honderdplussers voorlopig vooral bepaald door de groei van het aantal kandidaathonderdplussers, de huidige tachtigers en negentigers.

Uit een vooruitberekening blijkt dat de toename van het aantal mannelijke honderdplussers de komende decennia zal doorzetten, met een forse versnelling vanaf 2046. De eerste babyboomers worden dan 100 jaar.

De verwachting is dat ons land in 2050 bijna 14 duizend honderdplussers zal tellen. Ongeveer een derde van hen is man. Hoewel Nederlanders steeds ouder worden, zullen eeuwelingen dan nog steeds zeldzaam zijn, met één op de circa 1 250 inwoners.

Joop Garssen en Carel Harmsen

Bron: StatLine,