Vooruitberekening honderdplussers

Uitgangspunt voor de berekening van het toekomstig aantal honderdplussers is de CBS-bevolkingsprognose. In de CBS-prognose wordt alleen het aantal personen van 99 jaar of ouder geprognosticeerd. Om tot een schatting van het aantal honderdplussers te komen, is voor de periode 1990-2010 het aandeel honderdplussers onder de 99-plussers bepaald. Dit blijkt vrijwel constant te zijn, met 56 procent voor mannen en 58 procent voor vrouwen. De vooruitberekening is gebaseerd op de prognose van het aantal 99-plussers en de veronderstelling dat de aandelen honderdplussers onder mannen en vrouwen daarin constant zullen blijven.
Terug naar artikel