Actief in verenigingsleven

In het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) van het CBS wordt gevraagd of de respondent minstens eens per maand aan activiteiten van verenigingen deelneemt.