Vrijwilligerswerk en informele hulp

Tot vrijwilligerswerk worden de werkzaamheden van personen gerekend die binnen een periode van een jaar minstens een keer een onbetaalde inspanning verrichten in organisatorisch verband, zoals bijvoorbeeld voor een school, sportclub of kerk.

Informele hulp wordt verleend door personen die gedurende een periode van minimaal vier weken in hun vrije tijd buiten organisaties om onbetaalde hulp geven aan anderen, buiten het eigen huishoudens, zoals zieken, buren, familie, vrienden en bekenden.

De hier gepresenteerde percentages vrijwilligers en informele hulpverleners kunnen niet zomaar tot één totaal worden opgeteld, omdat er sprake is van een zekere overlap: een groep mensen is namelijk zowel vrijwilliger als informeel hulpverlener.