Werkloosheid in alle provincies gestegen in 2009

In 2009 was in alle provincies de werkloosheid hoger dan een jaar eerder. Vooral in Noord-Brabant was de stijging groot. Ook in de vier grote steden was er een toename van de werkloosheid, vooral in Amsterdam. De jeugdwerkloosheid steeg het meest in Zuid-Nederland.

Grote stijging in Noord-Brabant

In 2009 liep de werkloosheid in Nederland op van 3,9 procent naar 4,9 procent. De werkloosheid nam echter niet in alle provincies even sterk toe.

In Noord-Brabant was de stijging van de werkloosheid groot, van 3,4 naar 4,8 procent. Een jaar eerder had deze provincie nog de een-na-laagste werkloosheid. Ook in Utrecht en Noord-Holland, de andere provincies met een lage werkloosheid in 2008, ging de werkloosheid in 2009 fors omhoog. De toename was het kleinst in Zeeland.

Zeeland laagste, Groningen hoogste werkloosheid

Zeeland had vorig jaar met 3,8 procent de laagste werkloosheid. Ook in Gelderland en Utrecht was de werkloosheid relatief laag. Groningen had met 6,7 procent opnieuw de hoogste werkloosheid, gevolgd door Drenthe met 6,5 en Limburg met 6,2 procent.

Werkloosheid naar provincie

Werkloosheid naar provincie

Hoogste werkloosheid in grote gemeenten

De werkloosheid in de grote gemeenten ligt boven het landelijke gemiddelde. In 2009 was 6,4 procent van de beroepsbevolking in de vier grote steden werkloos. Een jaar eerder was dit nog 5,1 procent. In de overige gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners steeg de werkloosheid van 4,5 naarr 5,7 procent.

Van de vier grote steden tekende Amsterdam de grootste stijging van de werkloosheid op, van 4,7 procent naar 6,5 procent. Net als in voorgaande jaren had Rotterdam, in 2009 met 7,5 procent, de hoogste werkloosheid. In Den Haag en Utrecht was de werkloosheid respectievelijk 5,4 en 5,5 procent.

Werkloosheid in de grote gemeenten

Werkloosheid in de grote gemeenten

Werkloosheid onder jongeren het hoogst in het noorden

Onder jongeren van 15 tot 25 jaar is de werkloosheid relatief hoog. Deze liep op van 8,7 in 2008 tot 11,2 procent in 2009. Noord-Nederland had met 14,4 procent de hoogste jeugdwerkloosheid. In het Zuiden was dat 12,4 procent. Daar was echter de stijging ten opzichte van 2008 het grootst.

Werkloosheid naar landsdeel, 15- tot 25-jarigen

Werkloosheid naar landsdeel, 15- tot 25-jarigen

Kasper Leufkens

Bron: StatLine, Beroepsbevolking; kerncijfers provincie