20,8 kilogram

In 2008 is het nettoconsumptief verbruik op vet/-oliebasis als volgt samengesteld (Productschap MVO):  
Margarines      5,0 kilogram
Halvarines       3,3 kilogram
(Spijs-) vetten en oliën voor huishoudelijk verbruik    4,7 kilogram
(Spijs-) vetten en oliën voor industrieel verbruik      23,3 kilogram
Boter (Productschap Zuivel)                                       3,3 kilogram

Minus een aftrekpost van 18,8 kilogram voor niet-daadwerkelijk verbruik, waaronder het saldo van vetten en oliën in geïmporteerde en geëxporteerde goederen en niet daadwerkelijke consumptie.

Zowel de rechtstreekse consumptie van vetten en oliën als de hoeveelheden vetten en oliën die zijn verwerkt in producten voor menselijke consumptie zijn in de berekening opgenomen.