Margarines, halvarines en spijsvetten

Bij de productiehoeveelheid worden naast margarines en halvarines ook alle “tussenvormen” bedoeld. Onder spijsvetten worden andere mengsels en bereidingen verstaan die worden verwerkt in producten voor de menselijke consumptie (onder andere bak- en braadproducten en frituurvetten en -oliën en bakkersvet).